0 0

Ako vymeniť palivový filter na svojom aute?

Rozhodli ste sa svojpomocne si vymeniť palivový filter na svojom aute? I keď nejde o žiadny zložitý servisný úkon, predtým než sa do toho pustíte by ste mali ovládať pár základných informácií. V tomto článku sa pozrieme na to, čo obnáša výmena palivového filtra a ukážeme si i návod, ako to správne urobiť.

Výmena palivového filtra nie je náročná, ale v niektorých prípadoch to môže byť obtiažne. Napríklad pri vozidlách so vstrekovaním paliva. Pri nich je potrebné vypnúť palivové čerpadlo, aby ste uvoľnili tlak na palivových vedeniach, ktoré môžu byť pripevnené k filtru pomocou svoriek, závitových spojov alebo špeciálnych rýchlospojek. Vedenia so závitovými zakončeniami si vyžadujú špeciálny kľúč na prevlečenie matice. Naopak vedenia so špeciálnymi rýchlospojkami môžu vyžadovať na ich odpojenie špeciálne náradie.

 

Kde sa nachádza palivový filter?

O tom, aký typ filtra má vaše vozidlo, sa opýtajte obchodného zástupcu v obchode s náhradnými dielmi alebo servisného oddelenia vo vašom zastúpení. Ak vykonávanie tejto zriedkavej práce vyžaduje zakúpenie špeciálneho náradia, pravdepodobne vás výmena vyjde lacnejšie v servise.  

Ak si však výmena nevyžaduje špeciálne náradie, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je nájsť filter. Príručka používateľa by vám mala ukázať, kde sa nachádza palivový filter vo vašom vozidle a či ich nie je náhodou viac. Ak to tak nie je, opýtajte sa niekoho v servisnom oddelení vášho predajcu alebo si prečítajte servisnú príručku týkajúcu sa značky, modelu a roku vášho vozidla.

 

Ak má váš motor vstrekovanie paliva, váš palivový filter je umiestnený niekde vo vysokotlakovom palivovom potrubí, pravdepodobne pod vozidlom v blízkosti palivovej nádrže. Niektoré vozidlá majú tiež palivový filter v palivovom čerpadle, ako aj sitko filtra vo vnútri palivovej nádrže. Ak sa zablokujú, mal by sa s nimi vyrovnať iba odborník.

 

Bezpečnosť na prvom mieste

Keďže pri výmene palivového filtra budete v priamom kontakte s benzínom alebo naftou, je potrebné dbať na bezpečnosť a dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad.

 • Ak ste fajčiar a občas si zvyknete pri práci zapáliť, v tomto prípade vám to rozhodne neodporúčame. Mohli by ste sa veľmi ľahko dostať do ohrozenia života.
 • Na pracovisku si udržujte poriadok a majte pripravených dostatok handier na utretie nafty alebo benzínu. Tieto handry dajte po použití bokom.
 • Ak vám pri výmene palivového filtra vznikne pod autom mláka benzínu, či nafty, okamžite ju odstráňte. Ak by sa do nej dostala iskra, veľmi ľahko by mohol vzniknúť požiar. Stačí, že vám spadne klúč na betón a iskra je na svete. Nestáva sa to často, ale možné to je.

 

Návod na výmenu palivového filtra

Tu sú uvedené podrobné pokyny na výmenu palivového filtra. Skôr ako začnete, pozorne si ich prečítajte.

 1. Pred odpojením palivového filtra uvoľnite tlak v palivovom potrubí. Aby ste tak mohli urobiť, musíte pred naštartovaním motora vypnúť elektrické palivové čerpadlo.

Ak chcete deaktivovať palivové čerpadlo, postupujte takto:

 • Pri vypnutom motore vyberte poistku palivového čerpadla z poistkovej skrinky. (Príručka používateľa by vám mala ukázať, kde sa nachádza.)
 • Uistite sa, že máte zatiahnutú parkovaciu brzdu a vozidlo má zaradený neutrál. Potom naštartujte motor. Nebude to trvať veľmi dlho, ale tlak v palivovom potrubí sa zníži.
 • Vypnite motor. Ak je palivové čerpadlo deaktivované, ste pripravení odpojiť palivové potrubie od filtra.

 

 1. Predtým, ako čokoľvek odpojíte, pozrite sa na starý a nový filter. Obzrite si to, ako je namontovaný.

 

 1. Na obidvoch filtroch by ste mali vidieť šípku, ktorá ukazuje, ktorým smerom cez ne preteká palivo. Ak nový nemá na sebe šípku, pozrite sa, akým smerom je nainštalovaný starý filter.

 

 

 1. Odmontujte všetko, čo drží starý filter a opatrne ho vyberte.

 

 1. Nový filter nasaďte na rovnakú pozíciu ako starý filter.

 

 1. Primontujte všetky potrebné súčasti a uistite sa, že nový palivový filter je nasadený tak, ako ten starý.

 

 1. Po bezpečnej inštalácii nového filtra naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobežných otáčkach. Niekoľko minút sledujte filter, aby ste sa uistili, že neprepúšťa alebo že sa neuvoľňuje poistný krúžok palivového potrubia.

 

 1. Na záver použite čiernu fixku, ktorou si poznačíte dátum výmeny filtra a aktuálny počet najazdených kilometrov.  

 

 

e3/3f/181376875c93a12cd2f6e902bd2b.png
70/b9/3351089fd831a8a5ebb3f4144930.png

Na čo upozorňuje modrý dym z výfuku?

Spozorovali ste, že z výfuku vášho auta vychádza modrý dym? Je na čase pozrieť sa na to a čo najskôr vyriešiť tento problém. V tomto článku sa pozrieme na to, pri akých poruchách sa modrý dym vyskytuje a čo je potrebné urobiť na jeho odstránenie. Modrý dym vychádzajúci z výfuku je varovným signálom,...

Loading...